Publications

Here is a list of all publications related to the project, as well as links to read the full text


Ingvill Tolås, Floriana Lai, Ana S Gomes, Rolf-Erik Olsen, Einar Ringø og Ivar Rønnestad. 2022. Hvordan påvirker kobber appetitt, vekst og helse hos oppdrettslaks: betydning av næringssensorer og mikrobiota-tarm-hjerne aksen. Poster presentert på Havbruk2022 

Alisa Ilinskaya, Snorre bakke og Øyvind Mikkelsen. 2022. Effekt av antibegroingsmiddel på nivåer av kobber i vann og begroingsorganismer. Poster presentert på Havbruk2022

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang